Słowo do Parafian

Witamy serdecznie na naszej parafialnej stronie internetowej


Zapraszamy do częstego zaglądania na naszą stronę
i dzielenia się swoimi uwagami.

Szczęść Boże

ks. Proboszcz
ks. Wikariusz

Panel RedaktoraGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Licznik Odwiedzin

Dzisiaj12
Wczoraj19
Wizyt w tygodniu147
Łącznie wizyt79073
Miejscowość Lgota Wielka
Wpisany przez Piotr Kepa   
Spis treści
Miejscowość Lgota Wielka
Zespół szkolno-gimnazjalny w Lgocie Wielkiej
Wszystkie strony

Miejscowość Lgota Wielka

 

Początki istnienia Lgoty Wielkiej były ściśle związane z pobliską miejscowością o nazwie Radomsko. Już pod rokiem 1243 w źródłach pisanych można odnaleźć pierwsze wzmianki o Radomsku, zaś w roku 1266 książę sieradzki Leszek Czarny nadał tej miejscowości prawa miejskie. Od tego czasu miasto to stało się głównym ośrodkiem, w obrębie którego powstawały nowe osady. Mieszkańcy miasta, na mocy przywileju z 1266 r., byli objęci instytucją wolnizny podczas nabywania nowych gruntów. Jeśli nabywali oni ziemię uprawną w wyniku karczunku lasu zwolnienie z płacenia podatków i świadczeń wynosiło 12 lat. Po upływie tego okresu, którego celem było zagospodarowanie się na nowym obszarze ziemskim, osadnicy podlegali prawu średzkiemu ze Śląska.

W pierwszej połowie XIII w. tereny, na których w późniejszym czasie powstała wieś Lgota, były porośnięte lasem. Las ten rozciągał się na dość znacznej powierzchni ziemi, bowiem na jego obszarze powstało kilka miejscowości, które swoje istnienie zawdzięczały obowiązującej wówczas instytucji wolnizny. Prawdopodobnie w drugiej poł. XIII w. na tereny Lgoty przybyli pierwsi osadnicy. W miejscu wyciętego lasu założyli oni osadę, i tym samym otrzymali zwolnienie z czynszów oraz robocizny na rzecz właściciela ziemskiego, zgodnie z treścią dokumentu księcia Leszka Czarnego . Takie zwolnienie w dokumentach lokacyjnych było określane terminem „libertas”, co po polsku znaczy „wola”. W nazewnictwie miejscowym na terenach południowo – zachodniej i środkowej Polski termin „wola” był używany zamiennie z terminem „Igota”, który tłumaczy się jako „ulgę” lub „wolność”. Zatem elementem charakterystycznym miejscowości o nazwach „Lgota” było „ulżenie” ciężarów osadnikom . Wschodni zasięg terytorialny występowania miejscowości o nazwie Lgota urywa się przed Łodzią i Krakowem.. Są więc one charakterystyczne dla Śląska i razem, z Czechami i zachodnią Słowacją tworzą zwarty obszar Lgot, będący dowodem  ścisłego pokrewieństwa nazewnictwa sąsiadujących ze sobą krain słowiańskich”.

Dokumenty z XIII – XIV w. wskazują wyraźnie, że w Polsce w zakładaniu Lgot brała udział ludność rodzima. Świadczą o tym m.in. wzmianki o osadnikach (ich imionach i przezwiskach). Dotyczy ten fakt także miejscowości Lgota Wielka. Pierwsza wzmianka pisana o tej wiosce została odnotowana w aktach ziem sieradzkich pod rokiem 1386. Wspominała ona niejakiego lacusa de Lgota (dominus lacus de Lgota). W roku 1400 Lgota Wielka została wyszczególniona w księgach piotrkowskich jako posiadłość Elżbiety z Kruszyny (małżonki Michała z Borowna). Miejscowość ta razem z Lgotą Małą i Kruszyną stanowiła wiano owej właścicielki. Akta radomszczańskie z lat 1397 – 1413 wzmiankowały o żyjącym w tym czasie Cztanie z Lgoty (v. Czthan de Lgota) Ponadto w tych dokumentach w roku 1406 został wspomniany niejaki Meczeslaus de Lgota, zaś pod rokiem 1412 został wymieniony Kanimir z Lgoty (Kanimir de Lgotha).

Opracował ks. dr. Jacek Kapuściński

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ


ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Lgocie Wielkiej

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

Historia szkoły Gimnazjum w Lgocie Wielkiej rozpoczęła się 1 września 1999r. Powstanie gimnazjum to wynik reformy oświaty, która zmieniła oblicze polskiej szkoły.

Nowa szkoła została ulokowana w pustym skrzydle budynku, w którym mieściła się szkoła podstawowa. Warunki pracy były wyjątkowo trudne. Nauczyciele mają do dyspozycji tablicę i kredę, brakuje pomocy naukowych. Jedyny symbol nowoczesności to pracownia komputerowa.

Naukę rozpoczęło 78 uczniów w trzech klasach. W szkole pracuje 8 nauczycieli, w tym trzech na pełnych etatach, inni dopełniają pensum w szkole podstawowej. Funkcję dyrektora pełni Józef Augustowski.

W życiu szkoły ważne miejsce zajmują uroczystości z okazji rocznic i świąt narodowych. W ramach edukacji kulturalnej młodzież wyjeżdża do kina i na spektakle teatralne.. Młodzież rozwija swe zainteresowania na zajęciach koła plastycznego i teatralnego. Nasze uczennice prezentują swoje prace na wystawach w Radomsku, biorą udział w licznych konkursach, odnosząc sukcesy. Wyjeżdżają na plenery malarskie. Członkowie koła teatralnego występują w konkursach recytatorskich oraz małych form teatralnych. Sukcesy w konkursach przyczyniają się do promocji szkoły w środowisku lokalnym.

9 maja 2001 odbył się sesja naukowa z okazji Dnia Europy, zakończona referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na uwagę zasługują też sukcesy sportowe naszych uczniów w zawodach na szczeblu powiatu i województwa. Szkoła bierze udział w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych i może się pochwalić laureatem i finalistami. Osiągała też bardzo dobre wyniki egzaminu gimnazjalnego, zajmując czołowe miejsca w rankingu gimnazjów w powiecie radomszczańskim.

W roku 2009 obchodziliśmy 10 – lecie gimnazjum. W następną dekadę wkraczamy z bagażem doświadczeń, porażek i sukcesów, które na pewno zostaną wykorzystane dla dobra uczniów i szkoły.

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

Strona www Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Lgocie Wielkiej

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

 

Kancelaria Parafialna

Kancelaria parafialna

- czas letni -

jest czynna:


Poniedziałek      18:30 - 19:00

Wtorek               8:45 - 9:30

Środa                 18:30 - 19:00

Czwartek            8:45 - 9:30

Piątek                 16:00 - 16:30

Sobota                9:15 - 10:00

Niedziela i święta   nieczynna


Św. Klemens